Covid-19 (norsk) - Launchpad

Informasjon om Covid-19 og Pangstart

Smart Innovation Norway forholder seg til alle retningslinjer og anbefalinger fra FHI i forbindelse med gjennomføring av Pangstart-programmene og tilrettelegger for digital deltakelse ved behov.

Smart Innovation Norway har tillatelse fra kommuneoverlegen i Halden til å gjennomføre arrangementer med opptil 35 deltakere i vårt Simulatorsenter. For å redusere risikoen ytterligere har vi valgt å sette en maksgrense på 20 deltakere under hver samling. Under alle fysiske samlinger følger vi alle anbefalte tiltak for å sikre en smittefri fysisk gjennomføring av programmene.

Som arrangør tar vi vårt ansvar for å forhindre spredning av Covid-19. For å forhindre smittespredning under fysiske arrangementer har vi gjennomført risikoanalyser og utarbeidet forbyggende tiltaksplaner som vi følger til enhver tid. Vi tar Covid-19-situasjonen på alvor, tilrettelegger for en trygg gjennomføring og holder tett dialog med deltakerne for å sikre at alle retningslinjer for smittevern blir overholdt.

Det er risiko forbundet med en fysisk gjennomføring, men risiko kan håndteres. Om Covid-19-situasjonen endrer seg og forholdene tilsier at fysisk oppmøte ikke kan gjennomføres i tråd med retningslinjer og anbefalinger fra FHI, vil samlingen bli avholdt digitalt. Det vil også tilrettelegges for digital deltakelse på hver samling om en deltaker må i karantene eller blir syk for å unngå frafall fra programmet og at deltakerne skal føle seg komfortable og trygge.

I utgangspunktet gjennomføres samlingene i Launchpad på flere lokasjoner i Viken, men grunnet Covid-19-situasjonen vil alle samlingene bli avholdt i vårt Simulatorsenter i Halden. Dette for å sikre at lokalet er organisert med 1-2 meter avstand mellom hver deltaker og at vi har kontroll på alle som har vært til stede på hver samling for å ivareta gode rutiner for smittevern.

Under har vi listet opp risikoreduserende tiltak som Smart Innovation Norway forholder seg til, basert på FHI sin risikoanalyse for arrangementer:

 • Smittespredning i kommunen
  Smart Innovation Norway holder seg oppdatert til enhver tid på smittesituasjonen i Halden kommune. Alle samlinger vil gjennomføres i Smart Innovation Norway sine egne lokaler. Dette for å hindre lokal spredning.
 • Internasjonal deltakelse
  Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal ikke møte fysisk
 • Oppmøterisiko
  Alle deltakere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) eller deltakere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom) må delta digitalt i samlingene.
 • Innendørsarrangement
  Arrangør ivaretar alle risikoreduserende tiltak beskrevet i dette dokumentet for å minimere sjansen for eventuell smittespredning.
 • Avstand mellom deltakerne
  Hver bedrift får tildelt sitt eget bord med god avstand fra andre deltakere. Bedriftene med flere gründere kan selv velge hvordan de vil sitte rundt bordene, men det blir lagt opp til minst to meter fra hver person. Avstanden på to meter gjelder også gjennom hele programmet. Det blir satt en grense på maks 20 deltakere per samling for å sikre nok avstand.
 • Hygienetiltak for håndvask og hånddesinfeksjon
  For at hygienetiltak skal være tilstrekkelig, vil følgende tiltak iverksettes:
  Det vil være tilgjengelige hånddesinfeksjonsstasjoner ved inn-/utgang av Simulatorsenteret og ved inngangen til dame- og herretoalett.
  Det vil bli utdelt en personlig beholder med hånddesinfeksjon til alle deltakere.
  Det vil være engangshansker tilgjengelig dersom noen ønsker å benytte seg av det.
 • Antall toaletter
  Totalt antall tilgjengelige toaletter i samme etasje som Simulatorsenteret er tre. Ved behov kan det gis tilgang til fire andre toaletter i etasjen over.
 • Matserveringstilbud
  Det vil bli matservering, men dette vil ikke gi grunnlag for sammenstilling av mennesker. I tillegg til dette skal maten som blir servert ikke være eksponert og være pakket inn kun til personlig konsumering og tildeles deltagerne ved sin faste plass.
 • Alkoholservering
  Det vil ikke bli servert alkohol.
 • Offentlig transport
  Alle deltakerne blir oppfordret til å unngå å benytte seg av kollektivtrafikk fra og til arrangementet.
 • Varighet arrangement
  Hver samling har en varighet på maks åtte timer, uten overnatting.
 • Spredning gjennom dråpe- og luftsmitte
  Alle deltakere vil få tildelt maske ved ankomst
  Alle presentasjoner gjennomføres på scenen. Ved behov kan et lerret og en prosjektor benyttes i stedet for storskjermen.
  Det vil bli forbudt å oppholde seg flere enn é i slusen mellom inn- og utgangen av Simulatorsenteret.
 • Spredning via overflater
  Alle deltakerne får utdelt personlig materiale. Post-it-lapper, penner, etc.
  Flater som er eksponert for menneskelig kontakt skal desinfiseres før, midtveis og etter hver samling. Dørhåndtak, bord, mikrofon, etc.
  Ingen fysisk kontakt skal forekomme.
  Utdelte materialer skal ikke deles med andre deltakere.
  Alle blir oppfordret til å unngå å ta på det som ikke tilhører en selv.
 • Smittesporing
  Før hver sesjon skal det forsikres om at ingen av deltakerne har symptomer på luftveisinfeksjon. Personer med luftveisinfeksjoner skal ikke komme på arrangementet, og må delta digitalt.
  Det skal foreligge en egenerklæring fra samtlige deltakere før hver samling.
  Det vil føres nøye logger over alle personer tilstede under hver samling.

I tillegg til disse tiltakene oppfordrer vi alle til å følge Folkehelseinstituttets regler for generell hygiene og til å holde seg hjemme om man har symptomer.

Har du ytterlige spørsmål om Covid-19 eller om hvordan du skal forholde deg til dette, ta kontakt med vår programkoordinator.

Matias Heggdal

Matias Heggdal

Prosjektleder

E-post: matias.heggdal@smartinnovationnorway.com

Tlf: +47 466 926 06

Rull til toppen