Program for investors - Launchpad Invest | Tech Startups

Medinvestér i startups fra Launchpad Invest

Smart Innovation Norway og Angel Challenge slår seg sammen for å hjelpe deg å gjøre bedre investeringer og utvide ditt investornettverk.

I løpet av Launchpad Scaleup-programmet møtes vi fem ettermiddager, diskuterer deltakende selskaper, skaper nye verdifulle relasjoner, lærer om teknologiinvesteringer og jobber mot å skape investeringsmuligheter av høy kvalitet i tre-fem startups. 

Programoversikt

Samling 1

12.10
Møt oppstartsselskapene

Samling 2

26.10
Evaluering av oppstartsselskapene og DD-introduksjon

Samling 3

09.11
Due Diligence og avtaleforhandling

Samling 4

23.11
Avtaleforhandling og planlegging av pengeinnsamling

Samling 5

07.12
Investordag – Utveksling av investeringsmuligheter

Jobb sammen med en utvalgt gruppe investorer om kartlegging, due diligence og avtaleforhandling. 

Få tidlig tilgang til Smart Innovation Norways avtaleflyt, og ta del i forhandling om vilkårene for dine investeringer.

Jobb sammen med opptil 20 andre investorer og bygg ditt nettverk av aktive investorer som ønsker tilgang til startups fra Smart Innovation Norway-samfunnet.

Angel Challenge

FØLG EN STRUKTURERT OG GODT BEVIST INVESTERINGSPROSESS

Angel Challenge har levert mer enn 30 programmer for syndikatinvestorer siden 2015, og har utviklet en bevist prosess for hvordan investorer kan gjennomføre en effektiv syndikatinvesteringsprosess og komme frem til felles avgjørelser om å investere eller ikke investere i et oppstartsselskap fra deres portfolio.

Dette er kravene:

 • Rom for flere investeringer i din portfolio
 • Må ha minimum 50.000 kroner i tilgjengelige midler
 • Avgift for investordeltakelse er 4.500 kroner

HVORFOR INVESTERE I EN STARTUP?

 • Ressursallokering. Optimer prestasjonen til din portfolio med strategisk allokering av investeringer og diversifisering.
 • Finansier fremtiden. Hjelp jobbskaperne og innovatørene for fremtiden. 
 • Lovende avkastning. Venture-aktivaklassen har sett lovende avkastninger som gruppe.
 • Bygg et nettverk. Få eksponering blant gründere og relevante investorer i ditt nettverk.

HVA DU LÆRER

HVA DU FÅR

 • Deltakere lærer startup-investering ved å jobbe med og evaluere selskaper med intensjon om å velge de beste investeringsobjektene.
 • Avtaleflyt. Programdeltakere får unik tilgang til Smart Innovation Norway, Angel Challenge and Startup Norways avtaleflyt av startups. Bli en del av Angel Challenge og Smart Innovation Norways investornettverk.
 • Angel Challenge regner med et omfattende nettverk av engleinvestorer og risikokapitalister, både i Norge og utlandet.
 • Ved å bli med i programmet, får deltakerne tilgang til verdifulle investorverktøy.

HVORDAN DELTA?

Vi ønsker at investorgruppen skal være variert med intensjon om å øke sannsynligheten for at oppstartsbedriftene lykkes. Derfor vil vi bli kjent med interesserte investorer og avholde tre inntaksrunder med programkomiteen (en gang i måneden fra august) før programmet starter i oktober. 

Programmet har kun en liten avgift for investorene da Smart Innovation Norway finansierer mesteparten av programmet.
Alle investorer må ha en intensjon om å investere, men er ikke forpliktet til å gjøre det uten seriøs interesse.

Hvis du er nysgjerrig og vil lære mer, si fra at du er interessert og vi vil holde deg informert. 

NOEN AV VÅRE ALUMNSELSKAPER

esmart_logo
b854403a-12c3-43da-b0ab-7aa7460bab28-w_720
Leadx
Rull til toppen